Rutineløp

Det avvikles rutineløp på Jarlsberg annenhver onsdag - i partallsukene.

Terminliste for våre rutineløp høsten 2021 er som følger:

Innmelding i vekta mellom kl. 17.30 og 18.00. 1 løp starter kl. 18.30

September 22

Oktober: 6(auto) - 20

November: 3 - 17 (auto)

Desember: 1 - 15

For resultater se under nyheter

 

 

 

Innmelding i vekta mellom kl. 17.30 og 18.00 - første start klokken 18.30.

For tidligere resultater til og med 2019 se stokketrav.no