Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 25052024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 34749500 24156750 10592750 1098 654 444 5261 3100 2161
Kaldblod Import 885500 447500 438000 6 4 2 54 35 19
Kaldblod utlreg 411000 308500 102500 26 19 7 46 29 17
Kaldblod Totalt 36046000 24912750 11133250 1130 677 453 5361 3164 2197
Varmblod Helnorsk 29912750 17669500 12243250 921 530 391 4159 2386 1773
Varmblod Import 9443250 7713500 1729750 267 189 78 1247 899 348
Varmblod utlreg 3337000 2591000 746000 127 88 39 254 186 68
Varmblod Totalt 42693000 27974000 14719000 1315 807 508 5660 3471 2189
Hester Totalt 78739000 52886750 25852250 2445 1484 961 11021 6635 4386
Antall løp i året
kaldblod: 581 herav auto: 236
varmblod: 650 herav auto: 496

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 540000 410000 130000 38 25 13 70 47 23
Kaldblod Totalt 540000 410000 130000 38 25 13 70 47 23
Varmblod Helnorsk 1020500 464500 556000 34 20 14 64 32 32
Varmblod Import 110000 97000 13000 9 7 2 25 23 2
Varmblod utlreg 39500 27000 12500 5 3 2 8 4 4
Varmblod Totalt 1170000 588500 581500 48 30 18 97 59 38
Hester Totalt 1710000 998500 711500 86 55 31 167 106 61

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4713000 2845750 1867250 165 85 80 648 339 309
Kaldblod Import 361000 0 361000 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 24000 10000 14000 3 2 1 5 2 3
Kaldblod Totalt 5098000 2855750 2242250 169 87 82 660 341 319
Varmblod Helnorsk 6206750 3578250 2628500 180 96 84 714 393 321
Varmblod Import 1339000 949500 389500 36 18 18 153 102 51
Varmblod utlreg 169000 33500 135500 13 5 8 21 5 16
Varmblod Totalt 7714750 4561250 3153500 229 119 110 888 500 388
Hester Totalt 12812750 7417000 5395750 398 206 192 1548 841 707

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7680750 5135750 2545000 189 107 82 1011 573 438
Kaldblod Import 262000 185000 77000 4 3 1 38 26 12
Kaldblod utlreg 36000 19500 16500 5 3 2 14 8 6
Kaldblod Totalt 7978750 5340250 2638500 198 113 85 1063 607 456
Varmblod Helnorsk 6876500 3132500 3744000 190 87 103 852 368 484
Varmblod Import 2323000 1814500 508500 45 30 15 235 147 88
Varmblod utlreg 777000 370500 406500 35 23 12 54 28 26
Varmblod Totalt 9976500 5317500 4659000 270 140 130 1141 543 598
Hester Totalt 17955250 10657750 7297500 468 253 215 2204 1150 1054

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6098500 3290500 2808000 208 108 100 1009 485 524
Kaldblod Import 262500 262500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 109000 109000 0 4 3 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 6470000 3662000 2808000 213 112 101 1025 500 525
Varmblod Helnorsk 7252250 4119000 3133250 180 85 95 908 448 460
Varmblod Import 2666000 2184500 481500 51 35 16 246 167 79
Varmblod utlreg 644000 572500 71500 19 14 5 50 41 9
Varmblod Totalt 10562250 6876000 3686250 250 134 116 1204 656 548
Hester Totalt 17032250 10538000 6494250 463 246 217 2229 1156 1073

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4711750 3871250 840500 129 86 43 658 432 226
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 4768750 3928250 840500 133 90 43 663 437 226
Varmblod Helnorsk 3468500 2760750 707750 126 91 35 631 454 177
Varmblod Import 1238000 1142000 96000 47 36 11 237 183 54
Varmblod utlreg 353500 300500 53000 22 13 9 51 41 10
Varmblod Totalt 5060000 4203250 856750 195 140 55 919 678 241
Hester Totalt 9828750 8131500 1697250 328 230 98 1582 1115 467

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3236000 2484000 752000 109 68 41 561 360 201
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 3256000 2484000 772000 111 69 42 564 361 203
Varmblod Helnorsk 2143000 1461000 682000 89 61 28 399 245 154
Varmblod Import 859750 673500 186250 26 19 7 140 97 43
Varmblod utlreg 468500 413500 55000 20 19 1 39 38 1
Varmblod Totalt 3471250 2548000 923250 135 99 36 578 380 198
Hester Totalt 6727250 5032000 1695250 246 168 78 1142 741 401

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2403750 1839000 564750 82 52 30 415 250 165
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2407250 1842500 564750 83 53 30 416 251 165
Varmblod Helnorsk 1245750 816000 429750 53 33 20 252 164 88
Varmblod Import 429000 429000 0 20 18 2 104 101 3
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 2405250 1975500 429750 79 56 23 372 280 92
Hester Totalt 4812500 3818000 994500 162 109 53 788 531 257

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1716250 1281750 434500 58 35 23 271 153 118
Kaldblod utlreg 64000 12000 52000 4 2 2 8 3 5
Kaldblod Totalt 1780250 1293750 486500 62 37 25 279 156 123
Varmblod Helnorsk 730500 609500 121000 30 26 4 165 143 22
Varmblod Import 197000 179500 17500 13 11 2 52 44 8
Varmblod utlreg 60500 48500 12000 4 3 1 7 6 1
Varmblod Totalt 988000 837500 150500 47 40 7 224 193 31
Hester Totalt 2768250 2131250 637000 109 77 32 503 349 154

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1780500 1581500 199000 49 37 12 271 218 53
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1878000 1679000 199000 52 40 12 274 221 53
Varmblod Helnorsk 681500 471000 210500 21 17 4 92 69 23
Varmblod Import 120000 90500 29500 15 11 4 41 26 15
Varmblod utlreg 94500 94500 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod Totalt 896000 656000 240000 39 31 8 141 103 38
Hester Totalt 2774000 2335000 439000 91 71 20 415 324 91

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1054750 689500 365250 35 20 15 165 95 70
Kaldblod Totalt 1054750 689500 365250 35 20 15 165 95 70
Varmblod Helnorsk 163500 143000 20500 9 7 2 51 44 7
Varmblod Import 157000 149000 8000 4 3 1 13 8 5
Varmblod Totalt 320500 292000 28500 13 10 3 64 52 12
Hester Totalt 1375250 981500 393750 48 30 18 229 147 82

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 290000 203500 86500 16 12 4 84 51 33
Kaldblod Totalt 290000 203500 86500 16 12 4 84 51 33
Varmblod Helnorsk 33500 28500 5000 3 2 1 11 8 3
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 38000 33000 5000 4 3 1 12 9 3
Hester Totalt 328000 236500 91500 20 15 5 96 60 36

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 339250 339250 0 14 13 1 64 63 1
Kaldblod Totalt 339250 339250 0 14 13 1 64 63 1
Varmblod Helnorsk 90500 85500 5000 6 5 1 20 18 2
Varmblod Totalt 90500 85500 5000 6 5 1 20 18 2
Hester Totalt 429750 424750 5000 20 18 2 84 81 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 25052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 185000 185000 0 6 6 0 34 34 0
Kaldblod Totalt 185000 185000 0 6 6 0 34 34 0
Hester Totalt 185000 185000 0 6 6 0 34 34 0