Internasjonalt spill i V65 SØNDAG 7 mai kl. 18.15

03.05.2023

Ny søndag på Jarlsberg med internasjonalt spill.

V65 fra 18.15.

V5, V4 og DD spill.

Holmestrand og omegn travorenings Ponniløp starter kl. 17.50.

Kafe og spilluke åpen.

Velkommen