SANDEFJORD DAGEN på Jarlsberg søndag 3 september start 1 løp 18.15

29.08.2023

Viønsker velkommen til Sandefjord dagen og hele 10 løp.

1 V65 løp starter kl. 18.15

Ponniløp kl. 17.50 og Prøveløp fra 17.22

Splluke og kafe er åpen.

Velkommen