Kontantfritt Jarlsberg Grand Prix arrangement 2022

27.06.2022

Jarlsberg Grand Prix dagene, kontantfrie i 2022, gjør som Solvalla!

Med bakgrunn i gode erfaringer med digital betaling vil all betaling på sommertravet 8-9 og 10 juli være med med  kort eller vipps.
Corona pandemien har vært med på å forsere bruken av enkle og rimelige systemer for betaling. Alt spill på banene krever nå registrering og samtidig utgjør spill via terminaler på banen en mindre og mindre del av omsetningen. Bruk av smart telefoner dominerer spill blant publikum på løpsdager.
All betaling på Jarlsberg vil være kontanfri. ( inngang, servering og spill)
Dette gjelder også hestering.
Kontant håndtering er både kostbar og tidkrevende, og vi håper vårt publikum viser forståelse for at travet som andre bransjer må drive kostnadseffektivt.

Tiltaket er gjennomført i samråd med Norsk Rikstoto sier Øystein Dale daglig leder for Jarlsberg og oppmoder samtidig så mange som mulig å bestille sine biletter via Ticketco.