Ledige plasser i restaurant teltet fredag 8 juli.

08.07.2022

Det er ledige plasser i restaurant teltet fredag kveld.

Henvedelse i restaurant teltet når du er på publikumsplass og kjøp plass med mat for kr. 420,-