V75 og kval til Champion Jarlsberg Grand Prix hoppeavd tirsdag 29 juni kl. 19.00

23.06.2021

Vi har lov til å ha 200 på publikumsplass.

Navnelister med navn og mobilnr skrives.

Velkommen