Trening på Jarlsberg Travbane

Med bakgrunn i bestemmelser knyttet til Corana tiltakene fra regjeringen tillates ikke trening på Jarlsberg for aktive fra disse kommunene.

 

 

 

Anbefalinger som er like for de ti kommunene og de 15 randsonekommunene:

  • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.  

 

Sideegenskapen Dokumentbane er ikke angitt.