Endret innmeldingsfrist til løpene på Jarlsberg fredag 5 februar

29.01.2021

Ny dato for innmelding og starterklæring til Jarlsberg sin terminfestede løpsdag fredag 5.februar settes til tirsdag 2.februar.

Det er i forbindelse med endringen av innmeldings og starterklæringstidspunkt IKKE foretatt endringer i proposisjonene for løpsdagen, og gjeldende proposisjoner finner man som vanlig i løpsdagskalenderen.