Stallene på Jarlsberg Travbane stenges.

13.03.2020

Jarlsberg stenges for de som ikke er tilknyttet trenerstallene og driften av disse.

Ber om at dette respekteres og at det vises forståelse for at vi må redusere all unødvendig sosial kontakt.. Dette for å unngå risiko for smitte.

Mvh

Daglig leder

Øsytein Dale