BANENS TIPS TORSDAG 30.JANUAR

27.01.2020

TIPS V4:

1.avd: 7

2.avd: 1-6-7-9

3.avd: 3-4-5-8-9

4.avd: 3-4-6-7-9-11

INNLEVERINGSPRIS: 120 rekker a kr. 2,- = kr. 240,-

TIPS V5:

1.avd: 3-4-5-8-9

2.avd: 3-4-6-7-9-11

3.avd: 4-7-8-

4.avd: 1-2-6-9

5.avd: 7

INNLEVERINGSPRIS KR. 360,-