Tips til V65 og V5 Jarlsberg søndag 10 mars

10.03.2019

V65:

1.avd: 7

2. avd: 4-5-7-9

3.avd: 1

4.avd: Alle

5.avd: 4-5

6.avd: 1-2-3-8

Kr. 352,-

V5:

1.avd:Alle

2.avd; 4-5

3.avd: 1-2-3-8

4.avd: 7

5 avd: 2-3-6-8

Kr.: 352,-

Lykke til