BANENS TIPS FREDAG 3.JANUAR

29.12.2019

V65:

1.avd:  2-8-9

2.avd:  6

3.avd:  1-5-6

4.avd:  1-3-4-6-12

5.avd:  2-3-4

6.avd: 2-4-6

Innleveringspris kr. 405,-

V5:

1.avd:  1-3-4-6-12

2.avd: 2-3-4-6

3.avd:  2-4-6

4.avd:  2

5.avd:  1-3-7-8-9

Innleveringspris kr- 300,-