Sportsjefens V65 og V5 tips fredag 28 april

24.04.2017

V65 - tips:

1 avd: 3-4-5-8-10-12

2.avd: 1-4-5-6

3.avd: 5-9

4.avd: 12

5.avd: 4-10

6.avd: 4-7-9-10

kr. 384,-

V5-tips

1.avd: 12

2.avd: 4-5-6-10

3.avd: 4-7-9-10

4.avd: Alle (7)

5.avd: 3-11

kr. 224,-