Baneforhold fredag 15. februar

15.02.2013

Banen vil skrapes for snø og bli oppgruset med ca. 60 tonn banegrus 0-4 mm. Selv om banen vil bli bearbeidet før grusing vil banen trolig likevel være hard under den nye grusen og de fleste hester vil trolig ha fordel av pigger .  kl. 13.00.