Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 27092020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 47294500 30168500 17126000 1444 843 601 9202 5427 3775
Kaldblod Import 258000 150500 107500 8 5 3 59 38 21
Kaldblod utlreg 1170500 633000 537500 65 42 23 158 107 51
Kaldblod Totalt 48723000 30952000 17771000 1517 890 627 9419 5572 3847
Varmblod Helnorsk 48418750 29601750 18817000 1332 777 555 8215 4884 3331
Varmblod Import 10860250 7999750 2860500 355 239 116 2335 1628 707
Varmblod utlreg 4668000 3441000 1227000 255 180 75 614 432 182
Varmblod Totalt 63947000 41042500 22904500 1942 1196 746 11164 6944 4220
Hester Totalt 112670000 71994500 40675500 3459 2086 1373 20583 12516 8067
Antall løp i året
kaldblod: 895 herav auto: 306
varmblod: 1102 herav auto: 841

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4894000 2969500 1924500 137 84 53 529 337 192
Kaldblod Import 54000 0 54000 2 0 2 14 0 14
Kaldblod utlreg 131500 73500 58000 7 5 2 15 11 4
Kaldblod Totalt 5079500 3043000 2036500 146 89 57 558 348 210
Varmblod Helnorsk 8785250 5075250 3710000 193 109 84 776 455 321
Varmblod Import 243500 135000 108500 10 2 8 37 9 28
Varmblod utlreg 599000 98500 500500 19 11 8 46 21 25
Varmblod Totalt 9627750 5308750 4319000 222 122 100 859 485 374
Hester Totalt 14707250 8351750 6355500 368 211 157 1417 833 584

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11808000 7122500 4685500 240 116 124 1359 687 672
Kaldblod Import 82500 82500 0 3 3 0 22 22 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 12509500 7417000 5092500 255 124 131 1400 718 682
Varmblod Helnorsk 15282000 8385500 6896500 258 134 124 1707 896 811
Varmblod Import 1838500 1082000 756500 44 23 21 259 141 118
Varmblod utlreg 455500 309000 146500 37 24 13 107 64 43
Varmblod Totalt 17576000 9776500 7799500 339 181 158 2073 1101 972
Hester Totalt 30085500 17193500 12892000 594 305 289 3473 1819 1654

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6545500 4258500 2287000 225 124 101 1542 809 733
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 6 5 1 12 11 1
Kaldblod Totalt 6592000 4305000 2287000 231 129 102 1554 820 734
Varmblod Helnorsk 7483500 4470000 3013500 217 118 99 1495 780 715
Varmblod Import 2209000 1735500 473500 45 28 17 336 225 111
Varmblod utlreg 1240000 918500 321500 48 28 20 121 82 39
Varmblod Totalt 10932500 7124000 3808500 310 174 136 1952 1087 865
Hester Totalt 17524500 11429000 6095500 541 303 238 3506 1907 1599

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5544000 3734000 1810000 196 113 83 1284 774 510
Kaldblod Import 54000 54000 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 5712000 3867000 1845000 208 121 87 1332 815 517
Varmblod Helnorsk 6930750 4320750 2610000 243 136 107 1644 937 707
Varmblod Import 2132500 1419000 713500 69 48 21 483 326 157
Varmblod utlreg 784000 727500 56500 47 34 13 106 79 27
Varmblod Totalt 9847250 6467250 3380000 359 218 141 2233 1342 891
Hester Totalt 15559250 10334250 5225000 567 339 228 3565 2157 1408

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5779500 3784000 1995500 179 111 68 1228 737 491
Kaldblod utlreg 45000 23000 22000 10 5 5 27 6 21
Kaldblod Totalt 5824500 3807000 2017500 189 116 73 1255 743 512
Varmblod Helnorsk 4489500 3059000 1430500 155 92 63 1058 676 382
Varmblod Import 1879250 1445750 433500 62 39 23 444 304 140
Varmblod utlreg 266500 238500 28000 30 22 8 67 44 23
Varmblod Totalt 6635250 4743250 1892000 247 153 94 1569 1024 545
Hester Totalt 12459750 8550250 3909500 436 269 167 2824 1767 1057

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4566000 2737750 1828250 156 88 68 1179 657 522
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 4679000 2838750 1840250 166 95 71 1205 676 529
Varmblod Helnorsk 2358500 1740500 618000 106 72 34 642 429 213
Varmblod Import 1530500 1242500 288000 56 40 16 346 247 99
Varmblod utlreg 354500 200500 154000 36 25 11 76 56 20
Varmblod Totalt 4243500 3183500 1060000 198 137 61 1064 732 332
Hester Totalt 8922500 6022250 2900250 364 232 132 2269 1408 861

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2604000 1471000 1133000 105 62 43 693 400 293
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 2684500 1551500 1133000 110 67 43 712 419 293
Varmblod Helnorsk 1399000 1072000 327000 77 55 22 430 331 99
Varmblod Import 565000 489500 75500 31 23 8 223 174 49
Varmblod utlreg 810000 793000 17000 13 12 1 31 28 3
Varmblod Totalt 2774000 2354500 419500 121 90 31 684 533 151
Hester Totalt 5458500 3906000 1552500 231 157 74 1396 952 444

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2913250 2268000 645250 78 47 31 593 394 199
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 2920250 2271500 648750 81 49 32 596 396 200
Varmblod Helnorsk 1270000 1063500 206500 50 33 17 316 242 74
Varmblod Import 150750 150750 0 13 13 0 79 79 0
Varmblod utlreg 79000 76000 3000 14 13 1 35 33 2
Varmblod Totalt 1499750 1290250 209500 77 59 18 430 354 76
Hester Totalt 4420000 3561750 858250 158 108 50 1026 750 276

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1554000 1251000 303000 61 47 14 428 345 83
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1621500 1265000 356500 63 48 15 437 347 90
Varmblod Helnorsk 142000 137000 5000 19 15 4 78 71 7
Varmblod Import 142750 131250 11500 15 13 2 75 70 5
Varmblod utlreg 29500 29500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Totalt 314250 297750 16500 40 34 6 163 151 12
Hester Totalt 1935750 1562750 373000 103 82 21 600 498 102

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 428250 356250 72000 35 27 8 221 182 39
Kaldblod Totalt 428250 356250 72000 35 27 8 221 182 39
Varmblod Helnorsk 255250 255250 0 12 11 1 64 62 2
Varmblod Import 75500 75500 0 4 4 0 24 24 0
Varmblod utlreg 50000 50000 0 5 5 0 15 15 0
Varmblod Totalt 380750 380750 0 21 20 1 103 101 2
Hester Totalt 809000 737000 72000 56 47 9 324 283 41

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 594500 152500 442000 20 14 6 97 63 34
Kaldblod Totalt 594500 152500 442000 20 14 6 97 63 34
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 93000 93000 0 6 6 0 29 29 0
Varmblod Totalt 116000 116000 0 8 8 0 34 34 0
Hester Totalt 710500 268500 442000 28 22 6 131 97 34

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0
Kaldblod Totalt 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 53500 53500 0 6 4 2 33 26 7
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 67500 67500 0 7 5 2 36 29 7
Hester Totalt 67500 67500 0 7 5 2 36 29 7